Earth CR France Spain UK

Kalkulátor


Vstupní údaje

Cena benzinu [Kč/l]
Cena LPG [Kč/l]
Průměrná spotřeba benzinu [l/100km]
Nárůst spotřeby s LPG [%]
Cena přestavby na LPG [Kč]
Roční počet ujetých kilometrů [km]

Výstupní údaje

Roční úspora na palivu [Kč]
Roční náklady při provozu na benzin [Kč]
Roční náklady při provozu na LPG [Kč]
Doba návratnosti investice [rok]
Úspora při nájezdu 100 000 km [Kč]